top of page

De weg
van ongemak naar samen in gesprek.

vóór event

SAFE BUBBLE

In een kleine en informele huiskamer setting wordt een thema nader verkend. Aannames worden gecheckt, nuances uitgediept en de temperatuur gemeten.  Samen met ca. 8 vertegenwoordigers uit de doelgroep wordt besproken waar het echt om gaat.

Een inhoudelijke verkenning van het thema en input voor het Safe Room event.

het event

na event

INITIATIEVEN ONTSTAAN

Na de Safe Room ontstaan er initatieven vanuit de deelnemers. Soms klein en persoonlijk. Soms groot en beleidsbepalend. Allemaal vanuit de deelnemers zelf. Waardoor draagkracht vanaf het begin geborgen is.  Persoonlijke betrokkenheid als drijfkracht.

HERKENBAARHEID

Door herkenbaarheid te realiseren, creeer je vertrouwen en openhartigheid.

EIGEN INITIATIEF

Wat zijn je eigen ervaringen rond het thema? En hoe ga je er zelf mee om?

INSPIRATIE

Wat doen anderen rond het thema? Hoe gaan zij er mee om?

KRUISBESTUIVING

Hoe komen we samen verder? wat hebben we nog meer nodig?

bottom of page